Firma Atea Praha s.r.o. byla založena v roce 1998. Jedna z hlavních činností je výroba, dodávka a montáž technologie na výrobu pelet z biomasy.

Dceřiná společnost Granofyt s.r.o. založena v roce 2007 je odpovědná za prodej a obchod s produkty vyrobených na těchto technologiích.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 48540.

 

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Mezi hlavní činnosti patří:

  1. Komplexní servis na klíč v oblasti výroby pelet a briket z biomasy
  2. Výroba a prodej pelet.
  3. Zpracování projektové dokumentace. Provádíme 3D návrhy a realizační projekty.
  4. Poradenství v oblasti spalování pelet a briket v rodinných domech.
  5. Skladování posypové soli.
  6. Pronájem manipulační techniky.
  7. Likvidace bioodpadů a kompostování.
  8. Rostlinná výroba - zemědělská činnost.
  9. Drcení a třídění stavebního odpadu
  10. Kovovýroba
inovace roku protokolTechnologie na zpracování biomasy

byla v České republice uvedena na trh firmou firmou ATEA PRAHA, s.r.o. v roce 2006. Jedná se o zcela novou technologii, která je technologicky ucelená s možností variability a umístění do prostoru podle možností investora. Zabýváme se řešením technologických problémů zákazníka s cílem najít optimální řešení. Technologie jsou posouzeny Státní zkušebnou v Praze a na základě posouzení je vydáno ES prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) pro země EU. Produkty z této linky se prodávají pod ochrannou značkou GRANOFYT.Termické zpracování biomasy

Firma ATEA řeší ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v.v.i. projekt č TA01021213 "Proces velmi rychlého termického rozkladu biomasy", který je financován Technologickou agenturou ČR. Cílem tohoto projektu je získání optimálních parametrů procesu velmi rychlého tepelného rozkladu různých druhů biomasy za účelem produkce nové generace kapalných paliv a surovin, které se svými vlastnostmi blíží motorovým palivům.

 
© 2011 Atea Praha, s.r.o.