Atea praha se zabývá vývojem a konstrukcí technologiích pro zpracování biomasy (sláma, štěpka, odpady, aj.) na biopaliva ve formě pelet.

  V roce 2011 jsme připravili technologii 3. Generace, která ve své konstrukční úrovni odráží veškeré zkušenosti provozovatelů linek LSP-1800 za uplynulých 10 let.

  Veškeré strojní vybavení je vyvíjeno a konstruováno firmou Atea Praha.

Chladící a separacní dopravník pelet

CHLADÍCÍ A SEPARAČNÍ DOPRAVNÍK PELET - TYP CH315

Chlazení pelet ihned po slisování je zásadní nezbytností. Chladící zařízení je napojeno na výpad pelet granulátoru pomocí třídící šupny, kde se separuje odrol od pelet. Dno chladiče je ze síta s pohyblivým roštem, které má děrování vždy o 2 mm menší než-li vyráběné pelety. Síto slouží separaci případného odrolu a také k nasávání studeného vzduchu pomocí ventilátoru o výkonu 4300 m3/h, který zajišťuje řádné prochladnutí pelet. Odsávání je napojeno na cyklonovou separaci prachových částic. Po vychlazení z cca 80 °C na 40°C pelety dostávají potřebnou pevnost a trvanlivost. Rychlost posuvu vychlazených pelet se reguluje frekvenčním měničem. Na výpadu chladícího zařízení je další třídící šupna odrolu. Veškerý separovaný prach a odrol je šnekovým dopravníkem přesunut zpětně k peletizaci.

 

Technické informace - Chladící a separační dopravník pelet CH315
Kapacita max. 35 kg/min
Hmotnost 350 kg
D x V x Š 3,8 x 0,85 x 1,5
Instalovaný výkon el. pohonů 0,12; 0,55 kW
Převodovka posuvu i1200 - i2400
Převodovka odrolu i19,95
Příslušenství: šnek odrolu II
  Aspirace (cyklon s turniketem, ventilátor, potrubí)
  pásový dopravník
cyklon
  pásový dopravník
aspirace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poslat e-mail

stáhnout v pdf

© Atea Praha, s.r.o.