Granul8tor TLB-140

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Modernizace granulátoru

Granulátor typu TLB – 140 je modernizovaný granulátor TL – 700. Návrh nové konstrukce lisovacího zařízení vycházel z nedostatků, které se projevují během provozu u granulátoru TL-700. Cílem modernizace a rekonstrukce je odstranit technické problémy a uvést na trh granulátor nový, který bude svou technickou úrovní reagovat na potřeby trhu v oblasti tvarování biopaliv.

 

Gtanulator Biomasy

Provedené změny

Klasická matrice byla nahrazena zaděrovaným plochým prstencem o šířce 140 mm umístěným do nosiče prstence, který absorbuje dynamické namáhání. Toto konstrukční uspořádání umožňuje použití materiálů pro výrobu prstence s mnohem delší životností a jednoduchou výměnu při opotřebení. Pelety si zachovávají svou kvalitu a rozměry, protože se nemění geometrie otvorů v prstenci. Granulátor je vybaven hladinovým čidlem.

Z granulátoru je odstraněno velice poruchové jehlové ložisko na hlavní hřídeli ganulátoru. Je nahrazeno dvouřadým kuličkovým ložiskem, které je uloženo v unašeči nosiče prstence. Nejsou použita pera k přenosu kroutícího momentu, ale upínací soustředná pouzdra. K výměně celého granulovacího zařízení se nemusí používat hrubá síla, ale stačí uvolnit šrouby v upínacích soustředných pouzdrech. K výměně opotřebovaného zaděrovaného prstence stačí uvolnit několik šroubů a prstenec vyjmout z nosiče. Prstenec nemá aktivní granulovací plochu pod úhlem, aktivní části matrice a rolen jsou v rovině. Rolny nejsou kuželové, ale válcové. Zaděrovaný prstenec má jednu třetinu hmotnosti váhy současné matrice. U granulátoru není klasický otáčivý hrnec, ale nahrazuje ho jen kapota rolen, která není pohyblivá. Na nosiči prstence jsou našroubovány 3 rozmetací lopatky po 120 stupních, které se otáčejí současně s nosičem prstence. Mají úlohu jak stěrek hmoty z kapoty rolen, tak i rozmetací úlohu padající suroviny do prostoru rolen. Tímto dochází k rovnoměrnému zatěžování rolen a lisovacího prstence. Upínání rolen granulátoru je prováděno hydraulicky. Při zamletí granulátoru dojde k uvolnění tlaku v upínacím zařízení a granulátor se bez problému roztočí. Prostor v zakapotovaných rolnách je uzavřen a tím i oddělen od spodní části (pod matricí), kde dochází k uvolňování pelet z matrice.

Výhody granulátoru TLB 140:

1. Hydraulické upínání hlavy granulátoru.
2. 75 kW - 90 kW motor spouštění se softstarerem nebo frekvenčním meničem.
3. Snadná výměna lisovacího prstence a válcových rolen.
4. Při tzv.zamletí granulátoru (zastavení při přetížení) je snadné granulátor opět rozjet. Stačí uvolnit hydraulický tlak hlavy granulátoru.
5. Větší aktivní plocha. Rozšíření ze 120 mm na 140 mm (1800 děr v prstenci na pelety ø 8 mm).
6. Prstence jsou vyráběny z tvrdšího materiálu, takže nedochází k jejich deformaci, životnost až 1500 tun, tlak až 60 tun.
7. Hřídel granulátoru je uložena v dvouřadovém kuličkovém ložisku.
8. Nosič prstence je opatřen třemi rozhazovacími lopatkami (zajišťuje rovnoměrné pokrytí suroviny v lisovacím ustrojí).
9. Granulátor nepotřebuje odsávání prachových částic (prostor lisovacího ústrojí je oddělen od výpadu pelet).
10. Nosič prstence je opatřen třemi rozhazovacími lopatkami (zajišťuje rovnoměrné pokrytí suroviny v lisovacím ustrojí)
11. Lisovací prstenec je vyráběn z vysoce kvalitní otěruvzdorné oceli HR-65. Lisovací otvory si uchovávají po dlouhou dobu svou geometrii (nedochazí k jejich deformaci).

 

stáhnout v pdf

© Atea Praha, s.r.o.