Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

   Atea praha se zabývá vývojem a konstrukcí technologií na zpracování biomasy (sláma, štěpka, odpady, aj.) na biopaliva ve formě pelet.

  V roce 2011 jsme připravili technologii 3. Generace, která ve své konstrukční úrovni odráží veškeré zkušenosti provozovatelů linek LSP-1800 za uplynulých 10 let.

  Veškeré strojní vybavení je vyvíjeno a konstruováno firmou Atea Praha.
LSP 1800 2G PELETIZAČNÍ LINKA LSP1800 (*LSP1800-2G)

Technologie 3. Generace, která ve své konstrukční úrovni odráží veškeré zkušenosti provozovatelů linek LSP-1800 za uplynulých 10 let.

Je určena pro výrobu pelet z biomasy, které slouží jako zdroj tepla při spalování v domácích kotlích, či průmyslových teplárnách.

více informací ...

KOMPONENTY LINKY

GRanuator TLB-140

GRANULÁTOR TLB-140

Modernizovaný, rekonstruovaný granulátor určený k tvarování biopaliv na bázi slámy s výkonem motoru 70 nebo 90 kW. Klasická matrice byla nahrazena zaděrovaným plochým prstencem o šířce 140 mm umístěným do nosiče prstence, který absorbuje dynamické namáhání. Toto konstrukční uspořádání umožňuje použití materiálů pro výrobu prstence s mnohem delší životností a jednoduchou výměnu při opotřebení. Pelety si zachovávají svou kvalitu a rozměry, protože se nemění geometrie otvorů v prstenci. Granulátor je vybaven hladinovým čidlem.

více informací ...

Rozdružovadlo

ROZDRUŽOVADLO A PODAVACÍ STOLY TYP TAJFUN

Tento stroj je určen k dopravování a rozdružování standardních lisovaných balíků stébelnin v hranatém provedení o průřezu do 1200 x 1200 mm a kulatých balíků do průměru 1200 mm s objemovou hmotností do 150 kg.m-3.

Podávací stoly Jsou složeny ze sběrné a vyrovnávací části s nezávislou regulací rychlosti posuvu, tím je možné odstranit mezery mezi balíky způsobené nepřesným dávkováním balíků manipulátorem. Rychlost posuvu balíků na podávacím stolu je v rozmezí 2,5 až 25 cm/min a je regulována pomocí frekvenčního měniče. Posuv je zajištěn pomocí elektromotorů o výkonu 2 x 0,25 kW.

Rozdružovadlo V rozdružovadle jsou umístěny dva válce a šnek odvádějící materiál z rozdružovadla do drtiče. Výkon elektromotorů je 7,5 a 3 kW.

více informací ...

Drtiič

ROTAČNÍ DRTIČ BIOMASY TYP GRANOFYT

Drtič stébelnin a štěpky se zabudovanou sadou protiostří typ GRANOFYT je zařízení určené ke zpracování suroviny drcením a řezáním. Je to stacionární zařízení,které je poháněno elektrickým motorem o výkonu 30 kW s průchodností 2000 kg/hod při vlhkosti suroviny do 16%, drtič dokáže zpracovávat i surovinu s větší vlhkostí, ale při snížené průchodnosti. Surovina je dopravována do drtiče zpravidla šnekovým dopravníkem. Rotační drtič pak tento materiál rozdrtí na částice délky 10 - 40 mm dle zvoleného síta. Rozdrcená surovina je dále dopravována šnekovým dopravníkem poháněným elektromotorem o výkonu 0,75 kW k dalšímu zpracování.

více informací ...

Chladicí dopravník

CHLADÍCÍ A SEPARAČNÍ DOPRAVNÍK PELET TYP CH315

Zařízení je napojeno přímo na granulátor pomocí třídící šupny. Slouží k shromažďování pelet za účelem jejich vychladnutí pomocí aspirace a zároveň k jejich přepravě a separaci od odrolu. Pelety setrvají v chladícím dopravníku okolo patnácti minut, kde jsou dopravovány pomocí posuvného dna. Součástí zařízení je také šnekový dopravník, který odrol odvádí z chladícího dopravníku.

více informací ...

šnekové a pásové dopravníky

ŠNEKOVÉ A PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY

Jsou nezbytnou součástí linky. šnekové dopravníky, dopravují surovinu mezi jednotlivými procesnými komponenty linky. Pásové dopravníky jsou určené k šetrné dopravě výsledného produktu.

více informací ...

Podjezdové silo

PODJEZDOVÉ ZÁSOBNÍKY

Slouží pro skladování sypkého materiálu a umožňují horní plnění kamionu do korby nebo cisterny.

Podjezdové zásobníky vyrábíme ve velikosti 60 m3.

více informací ....

Cyklóny

Vzduchotechnika

Zajištění kvalitního pracovního prostředí s minimem prachových částic.

Potrubí - dodáváme v různých deélkách a průměrech podle potřeby. Vzduchotechnické potrubí je vyráběno z polypropylénu nebo plechu.

Cyklony - Možnost dodávky v kompletní sestavě cyklón z PP, ventilátor, turniket, šneková doprava odloučeného materiálu, propojovací potrubí D 315, nosná konstrukce.

více informací ....

 © 2011 Atea Praha, s.r.o. Hlavní strana | O nás | Technologie | Pelety | Zemina | Download | Volná místa | Kontakty