Efektivně seřízená výroba pelet pomocí automatizovaných řídících systémů. Základní předpoklad pro ekonomický úspěch.

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

PELETIZAČNÍ LINKA LSP1800

Technologie 3. Generace, která ve své konstrukční úrovni odráží veškeré zkušenosti provozovatelů linek LSP-1800 za uplynulých 10 let.

Nabízíme dvě výkonostní řady technologie výroby pelet.

Peletizační linka s jedním granulátorem LSP1800 (1000 kg/hod)
Peletizační linka se dvěma granulátory LSP1800-2G (2000 kg/hod)

Možnosti instalace linek jsou vysoce variabilní s minimálními nároky na stavební úpravy. Základní surovinou je slisovaná sláma (pšeničná, řepková, ječná...) do hranatých balíků s maximálními průřezem 120 x 120 cm. Optimální vlhkost do 15 %. Sklizeň a uskladnění slámy by mělo být prováděna dle přílohy „sklizeň slámy“. Linka LSP 1800 zpracuje slámu do formy pelet o průměru (8 mm) a o délce dle nastavení nože v granulátoru. Pelety vyrobené na tomto zařízení odpovídají ČSN P CEN/TS 14961. Hodinový výkon je ovlivněn kvalitou vstupní suroviny. Při vlhkosti slámy nad 16% výrazně klesá výkon linky! Díky aspiračnímu systému je v okolí linky minimální prašnost odpovídající normám ČSN. Deklarovaná časově průměrovaná emisní hladina akustického tlaku A, zjištěná na pracovním místě obsluhy  LpAeq,T = (64+4) dB (měřeno podle ČSN EN ISO 11201, při pracovním režimu, při výrobě pelet. Následující suroviny je možné zpracovávat s použitím přídavného technologického zařízení.LSP1800-2G

 

 • Odpady z čističek obilovin (řepky, kukuřice, makovin atd.)
 • vysušený digestát z bioplynových stanic
 • rašelina, dřevní štěpka, piliny, hobliny atd.
 • štěpkovaná vinná réva, výlisky z hroznů
 • výroba krmných směsí
 • pomocí přídavného rozdružovadla zpracování mokré slámy

 

Ze zkušeností instalovaných linek, kde provozovatelé nedodržují kvalitu suroviny (mokré balíky až 30 % vody, nerovnoměrná vlhkost balíků atd.). S touto nekvalitní surovinou nebylo možné rovnoměrně naplnit drtič i granulátor. Provoz nové technologie je plně automatizován řídícímy sytémy. Pracuje ve dvou funkčních režimech, které na sebe navazují:

Pomocí automatizačních systémů jsme dosáhli optimálního procesu výroby. Automatizační systém se stává předpokladem pro ekonomický úspěch ve výrobě pelet, především tím, že eliminuje selhání lidského faktoru. Dále nabízí vzdálený přístup, paměť provozu a statistiku výroby.

1. Příprava suroviny ke granulaci Hlavní výhodou nové technologie je míchací mezizásobník, který si přes Řídící Jednotku (ŘJ) udržuje hladinu drcené slámy pomocí ultrazvuku. ŘJ sleduje proudové zatížení drtiče a rozdružovadla, tak aby byla příprava suroviny rovnoměrná a eliminovalo se její zastavení.

2. Samotná granulace Vysoké produkce dosahujeme přesným dávkováním suroviny do granulátoru TLB-140. Surovina je řádně promíchána a případně při vlhkosti <12 % dovlhčena v mixéru na požadovanou vlhkost. Množství přesně dávkované suroviny je regulováno v závislosti na  proudovém zatížení motoru granulátoru tak ,aby výroba byla co nejefektivnější.

Základní technologické zařízení

 1. Podávací dopravník balíků 11 m
 2. Rozdružovadlo balíků
 3. Drtič slámy
 4. Transportní ventilátor
 5. Vyrovnávací mezizásobník s odsáváním
 6. Dávkovací šnekový dopravník
 7. Šnekový mixer
 8. Šnek granulátoru
 9. Granulátor spouštěný softstarterem
 10. Separační šupna
 11. Chladící dopravník pelet s posuvným dnem a šnekem odrolu
 12. Cyklon granulátoru s potrubím a odbočkou
 13. Šnek odrolu
 14. Odsávání chladícího dopravníku
 15. Pásový dopravník pelet (6m)
 16. Hladinové čidlo granulátoru
 17. Podstavec granulátoru s jeřábem na kladkostroj a opěrou pro šnek
 18. Korečkový dopravník pelet (11,5 m)
 19. Podjezdový zásobník pelet 60 m3
 20. Pochozí plošina granulátoru
 21. Odstředivé vlhčící zařízení
 22. Ovládací panel
 23. Matrice průměr 8 mm - 2x (pšeničná a řepková sláma)
 24. Ruční tyčkový vlhkoměr na měření vlhkosti balíků

Montáž technologie, elektroinstalace a ovládání

 • Návrh na vhodné umístění technologie.
 • Zaměření staveniště navržení stavebních úprav a vypracování projektové dokumentace.
 • Montáž technologie do stavebně připravených prostor.
 • Montáž elektro - technologických rozvodů a rozvaděčů RM1, RM2.
 • Elektrické rozvaděče ovládané pomocí průmyslového PC
 • Světelná a akustická kontrola veškerých točivých částí linky
 • Sledování zatížení granulátoru a drtiče (ampérmetr)
 • Sledování plnosti zásobníku pomocí hladinových čidel
 • Reverzační chod granulátoru, drtiče, šneku pod drtičem a podávacích dopravníků
 • Možnost manuálního nebo automatického spouštění
 • Sestavení ovládacího panelu s kontrolními ukazateli
 • Zaučení obsluhy a provedení zkušebního provozu - výroba 30 tun pelet.
 • Předávací dokumentace.

Další možné rozšířené technologické zařízení

 1. Dvojitý podjezdový zásobník 120 m3, korečkový dopravník 14 m
 2. Dvojitý rozdělovací šnek pro dva granulátory
 3. Řízení granulátoru frekvenčním měničem
 4. Granulátor Kahl 2,5 t/hod.
 5. Rozdružovač balíků Rotogrind
 6. Rozdružovač balíků Tomahawk
 7. Velín 3 x 2 m
 8. Balička Big Bag
 9. Balící stroj do folie
 10. Ovíjecí zařízení
 11. Horní rozdružovadlo
 12. Zásobník na sypký materiál 6 m3 s odsáváním a se šnekovým dopravníkem ovládaným přes frekvenční měnič
 13. Tenzometrická váha osazená na dopravníku pelet s možností dálkového odečtu vyrobeného množství pelet (požadavek datové přípojky)
více realizované projekty...

 

LSP 1800

anim
 © Atea Praha, s.r.o. Hlavní strana | O nás | Technologie | Pelety | Zemina | Download | Volná místa | Kontakty